ธรรมชาติบำบัด

  ธรรมชาติบำบัด คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในหลายแบบไม่ว่า ดีท็อกซ์ อโรมาเธอราปี โยคะ สมุนไพร สปา การนวด ฝังเข็ม ชี่กง สมาธิ หรือการทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติ

 

 

Read more: ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติ

   ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างสุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกกายภาพ หรือโลกวัตถุ "ธรรมชาติ" หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล

Read more: ธรรมชาติ

พรรณไม้น่ารู้

   ดอกกาญจนิกา เป็น ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีชื่อพื้นเมืองว่า ลั่นทมเขา แคเขา หรือสะเดาดง เป็นสกุลพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีเขตการกระจายพันธุ์จำกัดอยู่เฉพาะบนเขาหินปูนในประเทศไทยเท่านั้น

 

Read more: พรรณไม้น่ารู้

พืชสมุนไพร

    พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นยารักษาโรค โดยใช้ส่วนต่างของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิดพร้อมกัน พืชสมุนไพรเป็นกลุ่มพืชที่อยู่ในความสนใจ และมีผู้ศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านมากที่สุด

 

Read more: พืชสมุนไพร

ชนิดของป่าไม้

   ป่าไม้ (อังกฤษ: Forest, Jungle) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน โดยทั่วไป หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ

 

Read more: ชนิดของป่าไม้

ดอกไม้ใช้เป็นยา

 ดอกไม้ใช้เป็นยา สาระน่ารู้เกี่ยวกับดอกไม้หลากสีนานาพรรณ นอกจากจะมีความสวยงาม และน่าชื่นชมแล้ว ยังสามารถนำมาทำยาสารพัดประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขอนำเสนอ 3 ชนิด ดังนี้

 

Read more: ดอกไม้ใช้เป็นยา

If you are lockong for best online casino in Canada, our site recomended you Jockerland.com