ประวัติบ้านคลายคิ้ว

                                                     ..ป่าไม้..คือรางวัลที่สมบูรณ์แบบที่สุดของมวลมนุษยชาติ

“บ้านคลายคิ้ว” ตั้งอยู่ ณ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบ้านเล็กกลางผืนป่า สร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ที่ซาบซึ้งถึงคุณค่าของป่าไม้ ด้วยความมุ่งมั่น มุมานะ เพียรพยายามปลูกป่าจากหนึ่งสมอง สองมือ มาตั้งแต่ต้นปี 2552 บนไร่สับปะรดในครั้งอดีตของคนพื้นถิ่นเดิม จำนวน 20 ไร่ สภาพแรกเริ่มเป็นดงหญ้าคาบนดินผสมหินลูกรังลัดเลาะเนินเขาสลับที่โล่งเตียน  ท่ามกลางเปลวแดดอันร้อนระอุในตอนกลางวัน หนาวเย็นในยามค่ำคืน ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา พื้นดินแห้งผาก ไม่มีแม้น้ำค้างเกาะยอดหญ้ายามเช้าตรู่

Read more: ประวัติบ้านคลายคิ้ว

งานปรับปรุงห้องน้ำ

บ้านคลายคิ้ว -Kraikhew

งานขุดบ่อบาดาล

บ้านคลายคิ้ว -Kraikhew

If you are lockong for best online casino in Canada, our site recomended you Jockerland.com